نوشنو اولین مرجع تخصصی ناشنوایان

نوشنو اولین مرجع تخصصی ناشنوایان

نوشنو مسیری نو

ما در نوشنو در تلاش هستیم، تا بتوانیم با انجام فعالیت هایی که متناسب با استعداد افراد ناشنوا است، مسیر را برای آنها هموار کنیم.

ما معتقدیم که قدرت ذهنی و توانایی فردی این عزیزان برای انجام کارهای بزرگ کافیست.

ما به شما در این راه یاری می رسانیم.

 

نوشنو مسیری نو

ما با هم در نوشنو زندگی را زیباتر میکنیم

ما در نوشنو در تلاش هستیم، تا بتوانیم با انجام فعالیت هایی که متناسب با استعداد افراد ناشنوا است، مسیر را برای آنها هموار کنیم.

ما معتقدیم که قدرت ذهنی و توانایی فردی این عزیزان برای انجام کارهای بزرگ کافیست.

ما به شما در این راه یاری می رسانیم.

 

مهارتهاتو در نوشنو به نمایش بذار

انجمن های نوشنو
  • اینجا میتونی صفحه شخصیتو بسازی
  • فعالیتهایی که انجام میدی رو به دوستات نشون بدی
  • دوستان زیادی پیدا کنیو باهاشون صحبت کنی
انجمن های نوشنو

مهارتهاتو در نوشنو به نمایش بذار

  • اینجا میتونی صفحه شخصیتو بسازی
  • فعالیتهایی که انجام میدی رو به دوستات نشون بدی
  • دوستان زیادی پیدا کنیو باهاشون صحبت کنی

ناشنوایان برتر

ناشنوایان برتر

ناشنوایان برتر

حمیدرضا محترم

حمیدرضا محترم یکی از کارآفرینان و مخترعین برجسته کشور که ده سال در حوزه تجارت الکترونیک فعالیت میکند.

ناشنوای قدرتمند

فرزانه سلیمان بیگی

خانوم فرزانه سلیمان بیگی اولین دانشجوی ناشنوای ایرانی در مقطع دکتری در ایران و دومین در جهان که فعالیت های ارزشمندی انجام داده است.

ناشنوایان برتر

مجید فرهنگ فر

آقای مجید فرهنگ فر، استاد دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه دولتی، و دانشگاه پیام نور یزد که بعنوان یک ناشنوا تاثیر زیادی در جامعه پزشکی گذاشته است.

ناشنوایان برتر

حمیدرضا محترم

حمیدرضا محترم یکی از کارآفرینان و مخترعین برجسته کشور که ده سال در حوزه تجارت الکترونیک فعالیت میکند.

ناشنوای قدرتمند

فرزانه سلیمان بیگی

خانوم فرزانه سلیمان بیگی اولین دانشجوی ناشنوای ایرانی در مقطع دکتری در ایران و دومین در جهان که فعالیت های ارزشمندی انجام داده است.

ناشنوایان برتر

مجید فرهنگ فر

آقای مجید فرهنگ فر، استاد دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه دولتی، و دانشگاه پیام نور یزد که بعنوان یک ناشنوا تاثیر زیادی در جامعه پزشکی گذاشته است.