نوشنو اولین مرجع تخصصی ناشنوایان

نوشنو اولین مرجع تخصصی ناشنوایان

اسپانسرهای نوشنو

اسپانسرهای نوشنو

مجتمع تجاری آتی سان

مجتمع تجاری آتی سان اسپانسر نوشنو

مجتمع تجاری آتی سان بزرگترین مرکز لوازم خانگی و لوازم سیسمونی در غرب کشور، در نظر دارد برای پیشبرد مسئولیت اجتماعی مجتمع برای انجام فعالیت های خود از توانایی افراد ناشنوا و کم شنوا استفاده کند. زیرا معتقد است توانایی این افراد برای انجام کارها بسیار قابل قبول می باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و برقراری تماس می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید.

مجتمع تجاری آتی سان

مجتمع تجاری آتی سان بزرگترین مرکز لوازم خانگی و لوازم سیسمونی در غرب کشور، در نظر دارد برای پیشبرد مسئولیت اجتماعی مجتمع برای انجام فعالیت های خود از توانایی افراد ناشنوا و کم شنوا استفاده کند. زیرا معتقد است توانایی این افراد برای انجام کارها بسیار قابل قبول می باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و برقراری تماس می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید.

مجتمع تجاری آتی سان اسپانسر نوشنو